Tuesday, October 8, 2013

Kelemahan pada Moral (Maradhun Nafs)

1. Adamus Saja'ah (hilangnya keberanian)

2. Adamuts Tsabat (hilangnya sikap teguh pendirian)

3. Adamudz Dzikriyah (Hilangnya kekuatan Dzikir)

4. Adamush Shabr (Hilangnya Kesbaran)

5. Adamul Ikhlash (Hilangnya Keikhlasan)

6. Adamul Iltizam (Hilangnya Komitmen)

No comments:

Post a Comment