Tuesday, January 5, 2016

Q.S. Asy-Syura' 19

Allah Mahalembut terhadap hamba-hamba-Nya. Dia Memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Mahakuat, Mahaperkasa...

No comments:

Post a Comment