Monday, August 4, 2014

Peristiwa Bersejarah Ramadhan-Syawal

1. 17 Ramadhan tahun pertama kenabian, awal mula turun wahyu dari Allah SWT, yang terjadi di gua Hira, terletak di Gunung An Nur, beberapa kilometer dari kota Makkah.

2. 17 Ramadhan 218 H, pasukan Islam menang atas Byzantium.

3. 18 Ramadhan, wafatnya pahlawan Islam, Khalid bin Walid, yang bergelar Pedang Allah Yang Terhunus.

4. 21 Ramadhan 8 H, terjadi Fathul Makkah, pembebasan Mekkah dari kaum musyrikin oleh kaum muslimin.

5. 22 Ramadhan 273 H, wafatnya Ibnu Majah, penyusun kitab Sunan Ibnu Majah.

6. 23 Ramadhan 40 H, syahidnya Ali bin Abi Thalib.

7. 25 Ramadhan 658 H, umat Islam menang atas pertempuran Ain Jalut di Palestina.

8. 26 Ramadhan terjadi Perang Tabuk, tahun ke-9 kenabian.

9. 27 Ramadhan 92 H, pasukan Islam dipimpin oleh Thariq bin Ziad berhasil memasuki Andalus, Spanyol.

10. 28 Ramadhan 92 H, Thariq bin Ziad berhasil mengalahkan lawannya di perang Sya Zunah, sebagai awal masuknya Islam ke Spanyol. Sisa kejayaan itu di antaranya, Istana Merah (Al Hambra).

11. 30 Ramadhan 256 H. Meninggalnya Imam Bukhari.

12. 30 Ramadhan 284 H., lahirnya Ibnu Hazm, tokoh ulama abad ke-5, kitabnya yang terkenal: Muhalla.

13. 30 Ramadhan, proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan, 69 tahun lalu.

14. 5 Syawal, terjadi perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriyah.

15. 7 Syawal 3 H, terjadi Perang Uhud.

16. 13 Syawal 10 H, pernikahan Rasulullah S'AW dengan Siti Aisyah, putri Abu Bakar R'A.

17. 13 Syawal 194 H, Lahirnya ulama Hadits Imam Bukhari, yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al Ju'fi al-BukhariTaken From: Majalah Paras

No comments:

Post a Comment