Tuesday, July 22, 2014

SIYAAHAH DALAM ISLAM....*

**

Di masa dahulu, sebelum kenabian Rasulullah S'AW, Safar atau Siyaahah dikaitkan dengan penyiksaan diri oleh seseorang - Sengaja melakukan perjalanan demi menjauhi dunia. Ketika Islam datang, maka diperkenalkanlah nilai-nilai mulia yang dapat dikandung dalam sebuah perjalanan. Misalnya:

1. Siyaahah untuk Beribadah. Untuk berhaji dan berumrah, kita perlu melakukan perjalanan yang berat bukan? akan tetapi, karena untuk ibadah, maka perjalanan berat pun menjadi bernilai mulia.

2. Siyaahah untuk Mencari Ilmu. Perjalanan-perjalanan terhebat di masa awal Islam dilakukan orang untuk mencari dan menyebarkan ilmu. Kata Rasulullah S'AW, "Barangsiapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Memudahkan untuknya jalan menuju surga.

3. Siyaahah untuk Mendapatkan Nasihat Kehidupan. Allah SWT Memerintahkan kepada manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi demi memperoleh peringatan (QS.6:11).

4. Siyaahah untuk Da'wah. Tujuan perjalanan paling mulia adalah demi menyeru manusia kepada Allah dan menyampaikan risalah Rasulullah S'AW.

5. Siyaahah untuk mengagumi dan merenungkan alam ciptaan Allah. Safar dalam Islam adalah perjalanan untuk merenungkan keMahaBesaran Allah SWT. Menikmati keindahan dunia hingga jiwa kaya akan rasa syukur dan iman...


*Travel Yuk! My Halal Trip in Guangzhou
**mychinatours.com

No comments:

Post a Comment