Monday, September 30, 2013

Ujian itu....

Ujian bukan berupa upaya utk melihat kelemahan & kekurangan pembelajar, tetapi merupakan pengukuran kecakapan, kemahiran, dan keterampilan yang dimiliki pembelajar dalam mata pelajaran/perkuliahan tertentu.

No comments:

Post a Comment