Monday, October 29, 2012

do'a Zakat

Sangat baik ketika memberikan zakat membaca do'a:

Allahumma'alhaa maghnaman, walaa taj'alhaa maghraman

Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia pemberian yang merugikan


Kemudian, yang menerima dianjurkan membaca do'a:

Aajarak-llaahu fiimaa a'thaita, wa baraka laka fiima abqaita waj'alhu laka thahuuraa


Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan barakah atas apa yang masih ada di tanganmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.


Sumber: www.pesantrenvirtual.com

No comments:

Post a Comment