Tuesday, May 17, 2011

Do'a Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan III 2011

Bismillahirrahmaanirrahim...

Yaa Allah Yang Maha Penyayang...
Ampunilah kami para peserta diklat Prajabatan Golongan III Angkatan III 2011 ini...
Kami menyadari banyak kekhilafan yang kami perbuat selama mengikuti Diklat Prajabatan ini.
Serta ampunilah pula dosa-dosa kedua orang tua kami....
Lindungilah mereka selalu....


Yaa Allah yang Maha Pengampun....
Ampunilah kami jika tanpa sengaja...
kami menzhalimi saudara-saudara kami sesama peserta Diklat Prajabatan ini...


Yaa Allah Yang Maha Pemurah....
Berilah kami semua anugerah...
berupa kelulusan yang berkah dari Diklat Prajabatan...
Berilah kami ilmu yang bermanfaat dari Diklat Prajabatan ini....
Ilmu yang dapat kami terapkan kelak di kemudian hari...
di tempat kami ditugaskan untuk mengabdi....


Yaa Allah Yang Maha Bijaksana...
Berilah kami kekuatan untuk dapat menjadi abdi negara yang baik...
Berilah kami kekuatan untuk dapat memberikan sumbangsih terbaik kami
untuk bumi serentak bak regam ini...


Yaa Allah Yang Maha Kuasa...
Kelak di kemudian hari....
jangan lenakan kami dengan kekuasaan...
jadikanlah kami orang-orang yang amanah...
dengan segala tugas-tugas yang diembankan kepada kami di unit kerja kami...


Yaa Allah Yang Maha Hidup...
Hidupkanlah di hati kami....
sikap-sikap positif yang kontributif...
untuk pembangunan di Kabupaten Batang Hari ini...


Yaa Allah Yang Maha Pemberi Rahmat...
Berkahilah jalan hidup kami...
Ridhailah setiap langkah yang kami ambil...
Tumbuhkanlah rasa syukur dalam hati kami...
untuk setiap nikmat yang kami peroleh...


Yaa Allah....
kabulkanlah do'a kami....
Aamiin.....

2 comments: