Monday, November 7, 2011

PENTINGNYA AKHLAK MULIA

“Sesungguhnya kekejian dan perbuatan keji itu sedikitpun bukan dari Islam, dan sesungguhnya sebaik-baik keislaman manusia adalah yang paling baik akhlaknya.”
(H.R. Thabrani, Ahmad, dan Abu Ya’la)


PENGHUNI SYURGA
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan oleh Nasa’i dari Anas bin Malik R.’A:

Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah S’AW, bersabdalah beliau, “Atas dirimu semua kini datang seorang dari penghuni surga. Waktu itu muncul seorang Anshar dengan jenggot sedikit basah bekas air wudhu, sambil menjinjing kedua sandalnya dengan tangan kirinya. Esok harinya, Nabi S’AW kembali berkata demikian, dan muncul pula orang tersebut seperti saat pertama ia muncul. Ketika pada hari ketiga Nabi berkata seperti itu lagi, muncul pula lelaki itu seperti sebelumnya. Tatkala Nabi S’AW berdiri, Abdullah bin Amru bin Ash segera mengikuti lelaki itu dan berkata kepadanya, ”Sesungguhnya saya telah bertengkar dengan bapak saya dan bersumpah tidak akan mendatanginya selama tiga hari. Seandinya akhi (saudara) mengizinkan saya tinggal di rumah Akhi selama tiga hari itu, niscaya aku akan ikut akhi pulang.” Lelaki itu menjawab, “Ya, silakan.” Kemudian Abdullah menceritakan bahwa selama tiga hari tinggal bersamanya, tak sekalipun ia melihat lelaki itu melakukan sholat malam, kecuali setiap lelaki itu berbalik dalam tidurnya ia menyebut nama Allah dan bertakbir hingga terbangun untuk melakukan sholat shubuh. Abdullah menambahkan, “Hanya saja saya tidak mendengarnya berkata selain dengan perkataan yang baik. Lewatlah sudah tiga malam, dan saya pun hampir meremehkan amalnya. Kemudian kukatakan kepadanya, “Wahai hamba Allah, sebenarnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dan bapakku, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah S’AW mengatakan tentangmu tiga kali dengan ucapan, ‘sekarang akan muncul seorang lelaki dari penghuni surga’, selama tiga kali itu pula kau muncul, karena itu aku berusaha menginap di rumahmu untuk melihat apa yang engkau lakukan sehingga aku bisa mencontohmu, namun aku tidak melihatmu mengerjakan amalan yang besar, lalu apa sebabnya engkau bisa mencapai derajat seperti yang dikatakan Rasulullah tsb?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak ada yang saya kerjakan selain apa yang telah engkau perhatikan.” Kata Abdullah, ketika dia berpaling meninggalkannya, lelaki itu memanggilnya seraya berkata, “Tidak ada yang saya kerjakan selain apa yang telah engkau perhatikan, tetapi tidak tersimpan sedikitpun dalam hatiku keinginan untuk menipu seorang pun dari kaum muslimin atau menaruh dengki padanya atas kebaikan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kemudian Abdullah berkata, “Inikah yang telah mengangkat derajatmu setinggi itu???!”

DEFINISI AKHLAK

Akhlak ialah semua tingkah laku dan gerak-gerik manusia.

Sumber Akhlak Islam adalah Al Quran dan As Sunnah.


FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK AKHLAK
1.Al Wiratsiyyah (genetik)
2.An Nafsiyyah (psikologis)
3.Syariah ijtima’iyyah (sosial)
4.Al Qiyam (nilai Islami)


PENTINGNYA AKHLAK ISLAMI
•Akhlak ialah salah satu faktor yg menentukan derajat keislaman dan keimanan seseorang.

•Akhlak adalah buah ibadah.

•“Sesungguhnya sholat itu mencegah orang melakukan perbuatan keji dan munkar.”

•Keluhuran akhlak merupakan amal terberat hamba di akhirat.

•Tidak ada yang lebih memperberat timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat melebihi keluhuran akhlaknya.” (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi)

•Akhlak merupakan lambang kualitas seorang manusia, masyarakat, dan umat. Karena itu akhlak pulalah yang menentukan eksistensi seorang muslim sebagai makhluk Allah SWT.

•“Sesungguhnya termasuk insan pilihan di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya.” (Muttafaq ‘alaih).

•“Seburuk-buruk umatku adalah orang yang banyak omong, bermulut besar, dan berlagak pandai. Dan sebaik-baik ummatku adalah mereka yang paling baik akhlaknya.” (HR. Bukhari)CARA MENCAPAI AKHLAK MULIA

1.Menjadikan iman sebagai pondasi dan sumber.
2.Pendekatan secara langsung (dengan membaca Al Quran)
3.Pendekatan secara tidak langsung (melalui pengalaman orang lain)AKHLAK RASULULLAH

“Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapa pun yang hendak menegakkan kebenaran.” (Ummul Mukminin Khadijah)


AKHLAK RASULULLAH
•Misi utama diutusnya Rasul ke dunia ialah utk menyempurnakan akhlak manusia.
•Akhlak Rasulullah mencakup segala sisi kehidupan, yaitu sebagai suami, kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi pasukan Islam, dsb.
•Rasulullah memiliki akhlak yang agung dan patut dijadikan teladan oleh umat Islam.


AKHLAK RASULULLAH SECARA UMUM
1.Akhlak Qurani.
2.Akhlak manusia terbaik.


CONTOH AKHLAK-AKHLAK MULIA YANG DIPERINTAHKAN NABI S’AW:
1.Jujur
2.Dermawan
3.Malu
4.Menepati janji
5.Menutupi aib

No comments:

Post a Comment